มหาวิทยาลัยเนชั่น

Home | Nation U Web | Intranet | Peer Visit | Faculty Web | Faculty Research | Research Database | RMIS | Research Themes | Research Experience | Course | Grade for Teacher | Sign Out
   1. ระบบบริการพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตสำหรับนิสิต
 1.1 ระบบสืบค้นห้องสมุด ออนไลน์ (Library System)
    สำหรับสืบค้นหนังสือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเนชั่น
 http://www.nation.ac.th/library
 1.2 ระบบอีเลินนิ่ง (E-Learning System)
    สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีเว็บบอร์ด ข้อสอบออนไลน์ และระบบงานมอบหมาย
 http://class.nation.ac.th
 1.3 ระบบบล็อก (Blog)
    เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM : Knowledge management) เป็นเวทีสำหรับนิสิต และบุคลากร
 http://blog.nation.ac.th
 1.4 ระบบฐานข้อมูลวิจัย (Research Datebase System)
    สำหรับจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการของนิสิตและอาจาร์ย
 http://it.nation.ac.th/research
   2. Social Media of Nation University
 2.1 Facebook Page : NationUNews
     เป็น Fan Page ของมหาวิทยาลัยให้นิสิต บุคลากร และผู้สนใจเข้าติดตามข้อมูลข่าวสาร
 http://www.facebook.com/NationUNews
 2.2 Facebook Group : Nation University
    เป็นกลุ่มที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ง และใช้สื่อสารระหว่างบุคลากร และนิสิตเป็นกลุ่มหลัก
 http://www.facebook.com/groups/nationu
 2.3 Youtube : Nationuniversity
    เป็นแหล่งรวมคลิบวิดิโอแนะนำมหาวิทยาลัย กิจกรรม ข่าวสาร ผลงานนิสิต
 http://www.youtube.com/user/NationUniversity
   3. ระบบสารสนเทศสถาบัน(ใช้ภายใน)
 3.1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเนชั่น
    เผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลของ มหาวิทยาลัย คณะวิชา หลักสูตร สมัครเรียนออนไลน์ ข่าว และภาพกิจกรรม
 http://www.nation.ac.th
 3.2 ระบบอินทราเน็ต (Intranet System)
    ให้บริการบุคลากรในการจัดการระบบสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลบุคลากร ภาระงาน ประกันคุณภาพ
 http://it.nation.ac.th/
   4. ระบบสารสนเทศตามพันธกิจ
   5. ระบบสารสนเทศภายนอก


เพลง และคลิ๊ปวีดีโอ
1. เพลงเหนือฟ้า (เต็ม)
2. เพลงเหนือฟ้า (ดนตรี Piano)
3. เพลงเหนือฟ้า (Pure Piano)
4. เพลงเหนือฟ้า (MIDI)

สถานะเครื่องบริการ
www.nation.ac.th [1]
www.thainationu.com [1]
blog.nation.ac.th [2]
class.nation.ac.th [2]
grade.nation.ac.th [3]
register.nation.ac.th [3]
it.nation.ac.th [4]
doc.nation.ac.th [5]
ldap.nation.ac.th [6]
library.nation.ac.th [7]
antalya escort bursa escort adana escort mersin escort mugla escort
deneme bonusu veren siteler
 

มหาวิทยาลัยเนชั่น
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร.0-5426-5170 - 6 แฟกซ์.0-5426-5184

 
grupobetta.com sportwowz.com win10sports.com mnysport.com